Nhân sự tổ chức

P. KINH DOANH P.MARKETING & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẢO HIỂM & PHỤ KIỆN P. DỊCH VỤ

NGUYỄN HỮU TRÌNH


Trưởng đại diện bán hàng
Điện thoại: 0937 557 751
Email: sl_trinh.nt@hondaotovungtau.com.vn
 

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY


Trưởng đại diện bán hàng
Điện thoại: 0908 623 062
Email: sl_thuy.ntl@hondaotovungtau.com.vn
 

NGUYỄN NGỌC SANG


Tư Vấn Sản Phẩm
Điện thoại: 0888 39 72 39
Email: sl_sang.nn@hondaotovungtau.com.vn
 

NGUYỄN MINH HOÀNG


Tư Vấn Sản Phẩm
Điện thoại: 0937 622 179
Email: sl_hoang.nm@hondaotovungtau.com.vn
 

Nguyễn Thị Thanh Hương


Tư Vấn Sản Phẩm
Điện thoại: 0941 000 166
Email: sl_huong.ntt@hondaotovungtau.com.vn
 

Vũ Văn Hiếu


Tư Vấn Sản Phẩm
Điện thoại: 0982214539
Email:
 

TRƯƠNG ĐỖ HỒNG TÚ


Đăng Ký, Đăng Kiểm
Điện thoại: 0945 645 677
Email: sl_tu.tdh@hondaotovungtau.com.vn
 

PHẠM THỊ TUYỀN


Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điện thoại: 0987 504 508
Email: tuyen.pt@hondaotovungtau.com.vn
 

ĐOÀN THỊ GIANG


Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điện thoại: 0906 435 078
Email: giang.dt@hondaotovungtau.com.vn
 

NGUYỄN TRẦN THANH TIÊN


Tư Vấn Phụ Kiện
Điện thoại: 0933 856 523
Email: tien.ntt@hondaotovungtau.com.vn
 

Nguyễn Trần Sơn


Tư Vấn Bảo Hiểm
Điện thoại: 0983 833 253
Email: son.nt@hondaotovungtau.com.vn
 

Dương Anh Tuấn


Cố Vấn Dịch Vụ
Điện thoại: 0942 071 555
Email: tuan.da@hondaotovungtau.com.vn
 

Quách Thị Tuyết Lan


Cố Vấn Dịch Vụ
Điện thoại: 0975 017 514
Email: lan.qtt@hondaotovungtau.com.vn
 

Võ Dĩ Thiên


Cố Vấn Dịch Vụ
Điện thoại: 0949 16 76 16
Email: thien.vd@hondaotovungtau.com.vn
 
Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Ô Tô Nghĩa Vũng Tàu - Thiết kế web bởi NhaTrangDev